Domů > Prodejní galerie > Brána času

Brána času

  • Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
  • Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
  • je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
  • je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
  • je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
  • je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
  • je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
  • je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
(Kazatel 3, 1 - 8)

 

- otevřený kaligram

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variace, formáty, ceny