Domů > Teoretické texty > Diplomová práce

Diplomová práce

Duchovní - holý text
Experimentální poezie
- holý text
1) Prolog
1) Prolog
2) Starověk
2) Starověk
3) Středověk
3) Středověk

 

 

4) Novověk
4) Novověk
5) Avandgarda
5) Avandgarda

6) Šedesátá léta
6) Šedesátá léta
7) Československo
7) Československo

 

 

8) Současnost
8) Současnost
9) Didaktický projekt
9) Didaktický projekt
10) Vlastní tvorba
10) Vlastní tvorba

11) Epilog
11) Epilog

 

 

Ukázky původní fónické poezie

Ukázky původní
fónické poezie