Důkaz

Milovat druhou lidskou bytost, to je snad nejobtížnější úkol,
jaký nám byl svěřen, je to nejvyšší zkouška a důkaz...
.
(Rainer Maria Rilke, Dopis mladému básníkovi)

 

 

- obrazová báseň/oltářní obraz

  

English version

translation
Jiří Hedánek

 

 

 

Variace, formáty, ceny

 

 

 

Milostný trojúhelník
fonetická báseň