Jedno

"Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 
Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech..."

 

(Bible, list Efezským 4, 2-6)

 


- mystický disk o jednotě a lidských možnostech

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variace, formáty, ceny