Jedno

"Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. 
Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech..."

(Bible, list Efezským 4, 2-6)


- monstrance Slova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barevná varianta č. 1
na podkladě motivu vizuální básně Ferdinanda Kriweta


Barevná varianta č. 2

 


Barevná varianta č. 3

 

Hexagon
v jakékoliv barevné variantě

 

 

Obraz může fungovat
jako nástěnné hodiny
např. formát 51x51 cm
1400 Kč

 

Formáty lze mezi sebou téměř libovolně kombinovat
(při zachování 3cm mezer)

 

 

 

Barevnost

(případně i formát)
lze přizpůsobit
Vašemu přání.

Zaujal Vás tento motiv?
Ozvěte se :-)