Domů > Prodejní galerie > Na počátku (dle Fausta)

Na počátku (dle Fausta)

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

 

(Bible, Jan 1,1–3)

 

 

- jednoduchý typogram o složitém tvoření Slovem

  

English version

 

 

 

 

Variace, formáty, ceny

 

 

 

 

 

 

 

Bolest a mlčení

fonetická báseň

FAUST (dumá nad Biblí):
Zde: „Na počátku bylo SLOVO!" čtu.
Ale jak dále? Nesnáz hned je tu.
Nelze mi slovo přec tak v úctě míti,
musím to jinak přeložiti;
ačli že duch mě řádně osvítil,
stojí tu: „Pojem na počátku byl."
Dobře si rozvaž první řádku,
neukvapuj se na počátku!
Že vznikla by z pojmu všechna díla?
Má státi: „Na počátku byla SÍLA!"
Leč ještě jsem to ani nenapsal,
a cos mě nutká, abych hledal dál.
A náhle osvícen, zřím do hlubin.
Já napíšu: „Byl na počátku ČIN!"

 

(J. W. Göthe, překlad O. Fišer)