Domů > Osobní profil - CV

Osobní profil - CV

Martin Jeřábek                                                                           
řečený Ralf Mošt
* 5. 10. 1982 v Jihlavě


Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Čj – Vv, promoval s diplomovou prací na téma „Experimentální poezie a její odrazy ve výtvarném umění“. Pracuje jako učitel, rediguje časopis Slovo a život, působí jako kurátor výstav galeriECM. Spolupracoval s Komunitním centrem Maják, založil a pět let vedl 35. přední hlídku Royal Rangers v Praze. Je členem Evangelické církve metodistické v Praze - Horních Počernicích. Žije v Praze - Dubči s manželkou Rut a pěticí synů – Matyášem, Bořislavem, Vítem, Jiřím a Bohdanem.

A stále něco tvoří, maluje a básní...