Domů > Osobní profil - CV

Osobní profil - CV

Martin Jeřábek                                                                           
řečený Ralf Mošt
* 5.10.1982 v Jihlavě


Vystudoval Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor Čj – Vv, promoval s diplomovou prací na téma „Experimentální poezie a její odrazy ve výtvarném umění“. Pracoval nejen jako učitel, ale také jako redaktor, jazykový a grafický korektor či ve správě nemovitostí.

Je členem Evangelické církve metodistické, spolupracoval s Komunitním centrem Maják, založil a pět let vedl 35. přední hlídku Royal Rangers v Praze.

S manželkou Rut má čtvero synů - Matyáše, Bořislava, Víta a Jiřího.

A při tom všem stále něco tvoří, staví, maluje, vystavuje a básní...