Pravda

Věrný křesťane,
hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti;
neb pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše, a konečně od smrti věčné.
Stůjte v poznané pravdě, která nade vším vítězí a mocná jest na věky.
Pravda Boží na věky přemáhá, ač na čas poražena bývá.

 

(Jan Hus, Výklad viery desatera a páteře, 1412)

 

 

- "opravdová" obrazová báseň

  

 

 

 

Variace, formáty, ceny