Domů > První žalm

První žalm

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,
na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.
Bude jako strom na břehu řeky vsazený,
který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí –
cokoli činí, se podaří!

(Žalm 1, Bible21)

 

- grafická a hudební parafráze známého žalmu - navíc s akrostichem!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variace, formáty, ceny

 

 

 

Milostný trojúhelník
Píseň

Hudba a zpěv:
Dominika Kružíková

multimediální klip