Domů > Public Relations

Public Relations

Žeň je žeň
Zhmotnit sen v báseň
- článek z časopisu
Život víry, 6/2011

 

www.zivotviry.cz

Hlas

Článek o výstavě
ve studentském
časopise Echo

 

www.vosp.cz

Pokora
Článek o Ralfovi
jako učiteli-umělci
ve školním časopise

 

www.plaminkova.cz

Iluze
I obraz může být báseň
- článek z časopisu
Slovo a život 1/2011
str. 27

 

www.umc.cz/casopis/

 

 

Rozhlas

Spot o výstavě v artotéce
Městské knihovny v Praze
ve vysílání Českého rozhlasu,
4.5.2013, (3:19 min)

Rozhlas

Rozhovor Petra Rause 
s Ralfem Moštem
na Radiu 7, 12.9.2020
(60 min)

Rozhlas

Spot o výstavě ve vysílání
Radia 7, 1.10.2013
(6:00)

Spolupráce na přednášce
o experimentální poezii
v Městské knihovně v Praze
17.9.2020, (72 min)

 

 

Pokora
Medailonek Ralfa Mošta