Domů > Prodejní galerie > Světlo světa

Světlo světa

Ježíš k nim opět promluvil a řekl:
„Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.“
.
(Bible, Jan 8,12)

 

 

- světelný typogram

  

English version

 

 

Variace, formáty, ceny

 

 

 

 

 

Metafora

Úvaha nad obrazem

Realizace jako freska

Ty jsi světlo,
Ty jsi teplo,
Ty jsi plamen,
jenž mě mne,
jenž mě hněte
v temném světě,
posviť na mne,
posvěť mne!