Domů > Veď mě!

Veď mě!

To jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch
nic není než matení a motání, kolotání a lopotování,
mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání:
ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá,
ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.
.
(J. A. Komenský, podtitul knihy Labyrint světa a lusthauz srdce)

 

 

- písmové bludiště (doslova a do písmene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variace, formáty, ceny

 

 

 


Veď mě!
(02:28, Mp3 2.27MB)
aranžmá, hudební doprovod
a zpěv Katka Jandovská